RumahSabut berkesempatan berbagi ilmu dalam program pelatihan kelapa terpadu dengan kawan-kawan di Bontang Lestari, bekerjasama dengan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) melalui program PNPM Peduli, bekerjasama dengan yayasan  BIKAL dan PT Badak NGL.     Lokasi pelatihan berada